Duurzaam

Airplanehome is een duurzaam hotel dat afwijkt van de traditionele gedachtengang en bedrijfsvoering van de meeste ondernemers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij ons op plaats één!

Niet alleen om het feit dat er geen nieuwbouw hoeft plaats te vinden omdat het hotel wordt gerealiseerd in een oud vliegtuig (100% recycling) maar ook omdat er innovatieve technieken worden toegepast om het vliegtuig te verwarmen/koelen, zonnepanelen in de vleugels worden aangebracht om energie terug te winnen en waterbesparende maatregelen zijn getroffen om het milieu niet te belasten.

Ook op het gebied van eten, drinken, afval en schoonmaak zijn belangrijke keuzes gemaakt.

Na de opening van Airplanehome kunnen we uitgaan van de volgende feiten:

  • Co2 neutraal hotel (geen uitstoot en inkoop stroom volledig groen).
  • Geen afval (afvalbeleid is zodanig dat er uitsluitend met recyclebare verpakkingen wordt gewerkt).
  • Hotel wordt volledig verlicht door LED verlichting en is voorzien van energiezuinige apparatuur.
  • Doelstelling is binnen een termijn van twee jaar behalen van GreenKey Gold keurmerk.

 

In de toekomst zal Airplanehome zich blijven ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. We willen de positie als voorbeeldbedrijf behouden. Er zijn vervolgplannen om onder andere de oude motoren in het toestel te voorzien van windturbines.